Vào cuối tháng 12, chính phủ xanh đen đã thông báo rằng họ sẽ cấm bán hạt gai dầu và cây gai dầu.