Sau đó, một số thử nghiệm gần đây được thực hiện với tất cả sự trợ giúp, ứng dụng hoạt động đang đặt cược trang web của nhà cung cấp được thử nghiệm.