Điều này có thể do bạn quên kích hoạt tiền thưởng trước khi đặt cược đầu tiên.