Điều đó tất nhiên có thể xảy ra, nhưng ưu đãi dành cho các đội mục tiêu khác nhau của 1xBet, ví dụ như ở Châu Á.