Có, nhưng bạn không thể tạo tài khoản khách hàng nếu bạn không đủ tuổi hợp pháp.