โดยสรุปคุณสามารถพูดได้ว่าเว็บไซต์ดูเหมือนน่างงในตอนแรกจริงๆ