อย่าผูกมัดตัวเองกับการวางเดิมพันจนกว่าคุณจะได้ศึกษาและพิจารณาทางเลือกทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน