ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถให้ข้อความที่เป็นบวกแก่คุณได้